تهیه و توزیع کلیه لوازم تابلوسازی،چاپ لارج فرمت و تابلو روان

بازرگانی هنر و تجارت مدرن

اس ام دی بلوکی

اس ام دی,سه چیپ,تایوان,چین,تابلو,تابلوسازی,گرافیک,تبلیغات,لامپ,

لامپ اس ام دی 5050 سه چیپ اسلیم BEST

استفاده از تکنولوژی SMD در پی تمایل بسیار زیاد مصرف کنند گان برای داشتن تکنولوژی ای کوچک تر، سریع تر و بهتر است.

قیمت1600تومان
اس ام دی,تابلو,تابلوسازی,گرافیک,تبلیغات,تبلیغ,بنر,تابلوروان,

لامپ اس ام دی 5050 سه چیپ(تایوان) BEST

استفاده از تکنولوژی SMD در پی تمایل بسیار زیاد مصرف کنند گان برای داشتن تکنولوژی ای کوچک تر، سریع تر و بهتر است.

قیمت1900تومان
اس ام دی,سه چیپ,تایوان,اسلیم,چین,تابلو,تابلوسازی,گرافیک,تبلیغات,لامپ,

اس ام دی 5054 درجه 1 چین BEST

استفاده از تکنولوژی SMD در پی تمایل بسیار زیاد مصرف کنند گان برای داشتن تکنولوژی ای کوچک تر، سریع تر و بهتر است.

قیمت1400تومان
اس ام دی,سه چیپ,تایوان,اسلیم,چین,تابلو,تابلوسازی,گرافیک,تبلیغات,لامپ,

اس ام دی RGB +IC فول کالر

استفاده از تکنولوژی SMD در پی تمایل بسیار زیاد مصرف کنند گان برای داشتن تکنولوژی ای کوچک تر، سریع تر و بهتر است.

اس ام دی,سه چیپ,تایوان,چین,تابلو,تابلوسازی,گرافیک,تبلیغات,لامپ,

کنترل اس ام دی RGB

استفاده از تکنولوژی SMD در پی تمایل بسیار زیاد مصرف کنند گان برای داشتن تکنولوژی ای کوچک تر، سریع تر و بهتر است.

قیمت140000تومان
اس ام دی,سه چیپ,تایوان,چین,تابلو,تابلوسازی,گرافیک,تبلیغات,لامپ,

کنترل اس ام دی Fullcolor

استفاده از تکنولوژی SMD در پی تمایل بسیار زیاد مصرف کنند گان برای داشتن تکنولوژی ای کوچک تر، سریع تر و بهتر است.

قیمت200000تومان
اس ام دی,سه چیپ,تایوان,چین,تابلو,تابلوسازی,گرافیک,تبلیغات,لامپ,

آمپلی فایر

استفاده از تکنولوژی SMD در پی تمایل بسیار زیاد مصرف کنند گان برای داشتن تکنولوژی ای کوچک تر، سریع تر و بهتر است.

قیمت140000تومان