تهیه و توزیع کلیه لوازم تابلوسازی،چاپ لارج فرمت و تابلو روان

بازرگانی هنر و تجارت مدرن

ماژول تابلو روان

ماژول، تابلو روان، سبز، تک رنگ، پیچ 10

ماژول تابلو روان سبز 806AW

ماژول تابلو روان LED یا بلوک تابلو روان یا LED Display Module یکی از سه عنصر اصلی از لوازم تابلو های روان می باشد.

قیمت85000تومان
ماژول، تابلو روان، سبز، تک رنگ، پیچ 10

ماژول تابلو روان قرمز 806AW

ماژول تابلو روان یا ماژول LED بلوک های آماده ای از ماتریس های LED هستند که همانند آجر کنار هم قرار گرفته و یک تابلو روان حرفه ای را بوجود می آورند .

قیمت73000.01تومان
ماژول,تابلو روان,تابلو سازی,تابلو,تبلیغات,تبلیغ,بنر,پلکسی,لامپ,اس ام دی,

ماژول P5 INDOOR

LEDماژول تابلو روان یا بلوک تابلو روان یا LED Display Module یکی از سه عنصر اصلی از لوازم تابلو های روان می باشد.

,ماژول,تابلو روان,تابلو سازی,تابلو,اس ام دی,فروش عمده,بازرگانی هنر,لامپ,تبلیغات,تبلیغ,

ماژول P8 OUTDOOR

LEDماژول تابلو روان یا بلوک تابلو روان یا LED Display Module یکی از سه عنصر اصلی از لوازم تابلو های روان می باشد.

ماژول,تابلو روان,سبز,تک رنگ,پیچ 10

ماژول فول کالر 3IN1 V1.12

ماژول تابلو روان یا ماژول LED بلوک های آماده ای از ماتریس های LED هستند که همانند آجر کنار هم قرار گرفته و یک تابلو روان حرفه ای را بوجود می آورند .

قیمت190000تومان
ماژول,تابلوروان,تبلیغات,لامپ,ال ای دی,بازرگانی هنر,سه رنگ,تابلوسازی,,,,,,

ماژول فول کالر 3IN1 V1.02

ماژول تابلو روان یا ماژول LED بلوک های آماده ای از ماتریس های LED هستند که همانند آجر کنار هم قرار گرفته و یک تابلو روان حرفه ای را بوجود می آورند .

قیمت170000تومان
ماژول، تابلو روان، سبز، تک رنگ، پیچ 10

ماژول سفید 706

ماژول تابلو روان LED یا بلوک تابلو روان یا LED Display Module یکی از سه عنصر اصلی از لوازم تابلو های روان می باشد.

قیمت85000تومان

ماژول پرنور P8 3n1

ماژول تابلو روان یا ماژول LED بلوک های آماده ای از ماتریس های LED هستند که همانند آجر کنار هم قرار گرفته و یک تابلو روان حرفه ای را بوجود می آورند .

ماژول سبز 706F GALAXY

ماژول تابلو روان یا ماژول LED بلوک های آماده ای از ماتریس های LED هستند که همانند آجر کنار هم قرار گرفته و یک تابلو روان حرفه ای را بوجود می آورند .

قیمت75000تومان

مازول تابلو روان قرمز 706 BEST Meiyad

ماژول تابلو روان یا ماژول LED بلوک های آماده ای از ماتریس های LED هستند که همانند آجر کنار هم قرار گرفته و یک تابلو روان حرفه ای را بوجود می آورند .

ماژول سبز 706 BEST Meiyad

ماژول تابلو روان LED یا بلوک تابلو روان یا LED Display Module یکی از سه عنصر اصلی از لوازم تابلو های روان می باشد.

قیمت85000تومان

ماژول قرمز Galaxy

ماژول تابلو روان یا ماژول LED بلوک های آماده ای از ماتریس های LED هستند که همانند آجر کنار هم قرار گرفته و یک تابلو روان حرفه ای را بوجود می آورند .

قیمت70000تومان